MiAK-MAK AKREDİTASYON SÜREÇLERİ BELGESİ

(Mimarlık Lisans Programları İçin)
(15.02.2021 MiAK Yönetim Kurulu’nda kabul edilmiştir.)

 

İÇİNDEKİLER

 

1.            Önsöz

 

2.            Akreditasyon Başvurusu

2.1.         Başvuru Koşulları

2.2.         Niyet Mektubu

2.3.         Niyet Mektubuna MiAK-MAK Yanıtı

                                                                                           

3.            Ziyaret Öncesi 

3.1.         Özdeğerlendirme Raporu’nun Hazırlanması                                          

3.2.         Ziyaret Takımı’nın Oluşturulması ve Çıkar Çatışması Sorgusu

3.3.         Özdeğerlendirme Raporu’nun İncelenmesi ve Ziyaret Takımı Önraporu Hazırlanması  

 

4.            Kurum Ziyareti Hazırlıkları 

4.1.         Kurum Ziyaret Takvimi ve Programı’nın Oluşturulması 

4.2.         Ziyaret Organizasyonu ve Giderleri

4.3.         Ziyaret Takımı Çalışma Odasının Hazırlanması                    

 

5.            Kurum Ziyareti                                                                                                      

5.1.         Ziyaretin Amacı

5.2.         Tipik Ziyaret Programı Etkinlikleri 

 

6.            Kurum Ziyareti Sonrası                                                                                                      

6.1.         Programca Akreditasyon Sürecinin Değerlendirilmesi

6.2.         Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nun Hazırlanması 

6.3.         Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nun İncelenmesi ve Maddi Hata Sorgusu

 

7.            Akreditasyon Kararı ve Türleri

7.1.         Altı Yıl Süre

7.2.         Koşullu Altı Yıl Süre

7.3.         Üç Yıl Süre

7.4.         İki Yıl Gözetimli Süre

7.5.         Akreditasyonun Sonlandırılması

 

8.            Akreditasyon Sürecinde İtirazlar ve Tekrar Değerlendirme 

8.1.         Program Hakkındaki İtirazlar 

8.2.         Program’ın Akreditasyon Kararına İtirazı 

8.3.         Tekrar Değerlendirme  

 

9.            Akreditasyon Sürecinin Sürekliliği – Yıllık Raporlar

 

10.          Akreditasyon Sürecinden Ayrılma 

 

11.          İletişim Kuralları                                                                                         

11.1.      Program - Ziyaret Takımı - MiAK-MAK Arasındaki İletişim 

11.2.      Gizlilik İlkesi 

11.3.      Akreditasyon Çıktılarının Arşivlenmesi ve Kamuya Duyurulması 

 

EKLER 

A.            MiAK-MAK Takvimi ve Akreditasyon Süreci 

B.            Tipik Kurum Ziyareti Programı                                                                       

C.            Yıllık Rapor İstatistik Çizelgesi    

D.            MiAK-MAK Akreditasyon Süreci Değerlendirme Formu  

 

1. ÖNSÖZ

Bu belge, “MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları” ile birlikte; akredite edilecek mimarlık programının yerine getirmesi istenen gereklilikleri, Ziyaret Takımı ve Program Yürütücüleri tarafından uyulması ve takip edilmesi gereken minimum koşullar ile süreç adımlarını tanımlar. Bu nedenle “MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları” ve “MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri” bir diğerinin kapsamı düşünülerek birlikte değerlendirilmelidir.

Akreditasyon sürecinde rol alan MiAK-MAK, Ziyaret Takımı ve Mimarlık Programı; MiAK-MAK Yönetmeliği, MiAK-MAK Çalışma Esasları ve MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları’nın yanı sıra MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri’nin de güncel halinde tarif edilen adımları ve takvimi bilmekle ve uygulamakla yükümlüdür.

“Süreçler” belgesinde adı geçen organların ve terimlerin oluşumları, tanımları ve açıklamalarına “MiAK-MAK Çalışma Esasları”nda yer verilmiştir.

Belgenin “Akreditasyon Türleri” haricindeki tüm başlıkları; ilk kez akreditasyon çalışmasına başvuru, akreditasyonun sürekliliğini sağlama veya yeniden akreditasyon başvurusu olması durumunda farklılıklar göstermez; tümü için geçerli olan süreçleri kapsar.