MİMARLIK EĞİTİMİ AKREDİTASYON DERNEĞİ ÖZDEĞERLENDİRME EK RAPORU HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 


     1. GİRİŞ

MiAK-MAK Program değerlendirme sürecinin ayrıntıları MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri belgesinde ve MiAK-MAK Uzaktan Program Değerlendirme Kılavuzu belgesinde verilmektedir. MiAK Özdeğerlendirme Ek Raporu, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim yıllarında Covid-19 pandemisi nedeniyle yerinde (yüz yüze) ziyaret gerçekleştirilemeyerek değerlendirmesi ertelenen programların 2019-2020 ve 2020-2021 değerlendirme dönemlerinde MiAK’a ilettikleri Özdeğerlendirme Raporu’nun tamamlayıcısı niteliğindedir.


     2. ÖZDEĞERLENDİRME EK RAPORU HAZIRLIKLARI

Özdeğerlendirme Ek Raporu’nda 2019-2020 ve 2020-2021 yıllarına ait güz ve bahar yarıyılları ile ilgili güncellemelerin yapılması ve yürütülmüş olan uzaktan eğitim uygulamasının daha önce MiAK’a iletilmiş olan Özdeğerlendirme raporlarındaki içeriğe yansımalarının gösterilmesi gerekmektedir. Uzaktan eğitim sırasında programların eğitim faaliyetlerini nasıl sürdürdüklerine ilişkin aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdır:

  • Programların uzaktan eğitim döneminde, eğitim ve değerlendirme yöntemlerinde yaptıkları ve kayıt altına alınmış olması beklenen değişiklikler,
  • Programların uzaktan eğitim uygulamalarını nasıl gerçekleştirdiğinin, atölye ve laboratuvar çalışmalarının, alan ziyaretleri, vb. çalışmaların nasıl yürütüldüğünün açıklamaları ve kanıtları.

     3. ÖZDEĞERLENDİRME EK RAPORU FORMATI
Özdeğerlendirme Ek Raporu’nun bölüm ve alt bölüm başlıkları programın özdeğerlendirme raporunun bölüm ve alt bölüm başlıkları ile aynı olmalıdır ancak, sadece, Özdeğerlendirme Ek Raporu’nda ifade edilen bilgiler daha önce iletilmiş olan özdeğerlendirmede yer alan bilgilerden farklı olduğu noktaları, güncellemeleri ve uzaktan eğitimin uygulandığı dönemin bilgilerini içermelidir. Özdeğerlendirme raporunda değişikliğe uğramamış ve uzaktan eğitimde olduğu şekli ile devam etmiş bilgiler Özdeğerlendirme Ek Raporu’nda yer almamalıdır. 

Hazırlanacak Özdeğerlendirme Ek Raporu ve varsa ekleri (Uzaktan Program Değerlendirme Kılavuzu içerikleri) ziyaret takımına iletilmek üzere dijital olarak MiAK’a iletilmelidir. Raporun ve eklerinin boyutlarının büyük olması durumunda MiAK’ın belirleyeceği bir sunucu üzerinden indirilebilecek şekilde yine digital olarak MiAK’a iletilmesi gerekmektedir. Bu durumda raporlar veya raporların indirilmesi ve eklere uzaktan erişim ile ilgili gerekli tüm bilgiler, bir üst yazı ile beraber info@miak.org e-posta adresine iletilmelidir.

Özdeğerlendirme Ek Raporu mutlaka kurum, program, değerlendirme türü ve tarih bilgilerini içerecek bir kapak sayfası ile birlikte iletilmelidir.
Yeni bilgi ve güncellemelere ilişkin kanıtlar Özdeğerlendirme Ek Raporu’nda liste olarak verilmeli, kanıt olarak sunulan belgeler ise numaralandırılarak ilgili klasör altında düzenlenmelidir.
Aşağıda uzaktan eğitim dönemine ait bazı özel durumlar belirtilmiştir.

  • Uzaktan eğitim döneminde, staj gereksiniminin uzaktan ya da eşdeğer yöntemler ile karşılanmış olması durumunda, programlar bu değişiklik hakkında bilgi vermelidir.
  • Uzaktan eğitim yapılan dönemde ana tasarım eğitimi uygulamalarında kullanılan yeni yöntemler açıklanmalıdır. Bütün öğrencilerin tasarım deneyimi ile ilgili dokümanları (raporlar, videolar, vb.) değerlendirme takımına sanal ortamda iletilebilir durumda olmalıdır. 
  • Programlar, öğrencilerin bazı çalışmaları tamamlayamamaları durumunda, örneğin, bir projeyi salgın nedeniyle bitirememeleri durumunda, ilgili MiAK ölçütlerinin karşılanabilmesini sağlamak için yöntemler geliştirmiş olmalı, sonuçlarını değerlendirmiş ve kayıt altına almış olmalıdır.
  • Altyapı (atölye, sınıf, laboratuvar, ofis, sosyal alanlar, ders dışı etkinlik alanları, vb.), öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında alınmış olan güvenlik önlemleri ve engelliler için yapılmış olan altyapı düzenlemelerine ait bilgiler uzaktan değerlendirmeye olanak verecek şekilde video kaydı ve fotoğraf olarak Özdeğerlendirme Ek Raporu’nun eklerinde yer almalıdır.
  • Kütüphane olanaklarının yeterliliği hakkında, uzaktan değerlendirmeye olanak verecek şekilde yazılı ve görsel belgeler ek olarak raporda yer almalıdır. Bu belgelerin listesi ile kütüphanede yer alan ve değerlendirilen programlarla ilgili koleksiyonların kataloglarına ziyaret takımının uzaktan erişimine imkan verecek bağlantı bilgileri ve gerekli kılavuz belgeler Özdeğerlendirme Ek Raporu’nda verilmelidir.
  • Öğrencilerin pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim sürecinde derslere, sınavlara ve diğer değerlendirme araçlarına nasıl ulaştıklarının ayrıntılı açıklamasını da içeren söz konusu bilgi ve diğer güncellemeler, final sınavları ve diğer sınavların uzaktan nasıl yapıldığı ve uzaktan sınavlarda sınav güvenilirliğinin nasıl sağlandığı, ayrıca, sınavlarda, kopya ve benzeri sorunlar için alınan önlemler Özdeğerlendirme Ek Raporu’nda yer almalıdır.
Uzaktan değerlendirmenin ağırlıklı kısmı Özdeğerlendirme Raporu ve Özdeğerlendirme Ek Raporu’nda verilmiş bilgi ve belgeler üzerinden sanal ortamda yapılacağından raporun titizlikle ve tutarlılık içinde hazırlanması önemlidir. Rapor, okunması ve anlaşılması kolay bir dille yazılmalı ve tüm bilgiler belgelere dayandırılmalıdır. Eklerin eksiksiz ve tam olduğuna dikkat edilmelidir. Gerektiğinde A4 boyutunda kağıda basılabilecek şekilde pdf formatında hazırlanmalı ve MiAK’a yalnızca elektronik ortamda gönderilmelidir. Değerlendirilecek her program için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.