MiAK-MAK KOMİSYONLARI

 

MiAK Kalite Değerlendirme Birimi:

ORHAN HACIHASANOĞLU

NUR ESİN

SELAHATTİN ÖNÜR

 

MiAK-MAK Belge Güncelleme Komisyonu:

NERİMAN ŞAHİN GÜÇHAN

CANDAN ÇITAK

C. İREM GENÇER 

 

MiAK-MAK Sürekli İyileştirme Komisyonu:

İPEK AKPINAR AKSUGÜR

C. İREM GENÇER 

H. BÜLEND TUNA

 

MiAK-MAK Eğitim Komisyonu:

GÜLÇİN PULAT GÖKMEN 

CANDAN ÇITAK

İPEK AKPINAR AKSUGÜR